ptdÇED yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri yatırıma başlamadan önce İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulmasıdır. Amaçlanan “ÇED Gerekli Değildir” kararı almaktır. “ÇED Gerekli Değildir” kararı almadan yatırıma başlamak mümkün değildir.