cedÇevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür. Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir.

Çevre alanında hizmet veren şirketimizin Çevresel Etki Değerlendirme kapsamında, Türk Çevre Mevzuatı, Ekvator Prensipleri ve IFC-Dünya Bankası Kılavuzları doğrultusunda ÇED, ÇSED, Proje Tanıtım Dosyası, Çevre Yönetim Planı(Önlemler ve İzleme Planı) Hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilen firmamız, konusunda uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunar.