modellemeHava Kalitesi Modelleme çalışmaları gerek ÇED kapsamında gerekse emisyon ölçümleri kapsamında uluslar arası kabul görmüş bir program olan ISCST3 ve AERMOD Programları yardımıyla gerçekleştirilmektedir.
Modelleme çalışmaları hazırlanan haritalar ve detaylı modelleme raporları ile desteklenmektedir.
Modelleme çalışmaları ve hazırlanan raporlar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.